Je kunt je bijdrage voor Actie Manoe overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL55 RABO 03 33 59 26 38
T.n.v. Manoe Hazelhoff, Groningen
O.v.v. Actie Manoe

Namens Manoe, alvast hartelijk bedankt!